O potrzebie Socjologii cz. 9

Matematyk, zarówno taki, który by się na zdanie profesora Tait o korzyściach z użycia systemu kwaternionów w badaniach fizykalnych zgadzał, jak też i taki, który by się na nie zgadzał, zdumiałby się. gdyby ktoś. nie mający matematycznego wykształcenia, o tym przedmiocie chciał mieć swe zdanie. Podobnież dziwnym wydawałoby się matematykowi, gdyby ktoś chciał się zgadzać lub też nie zgadzać z mniemaniem Helmholtza, iż pewne przypuszczalne istoty, zajmujące przestrzeń o dwóch wymiarach, mogą mieć takie własności, iż nasze geometryczne zasady okazałyby się nieprawdziwymi, a nic więcej o własnościach przestrzeni nie wiedział, jak tylko to, co go jego codzienne doświadczenie nauczyło, a o zasadach wnioskowania nic. oprócz tego. na co go jego zwykłe zajęcia naprowadziły. A jednakże gdybyśmy przystąpili z zapytaniem do matematyków, z których każdy, zajmując się badaniem praw, rządzących stosunkami ilościowymi, wie dobrze, iż jakkolwiek stosunki te są proste, dla zupełnego ich zrozumienia całego życia potrzeba – gdybyśmy mówię, każdego z nich spytali się o zdanie co do jakiejkolwiek bądź kwestii polityki społecznej, otrzymalibyśmy odpowiedź tak prędko, iż zdawać by się mogło, że w tych wypadkach, w których na dane zjawiska składają się tak liczne i tak różnorodne czynniki, już pobieżny pogląd na ludzi i rzeczy wystarcza, żeby sobie właściwy sąd wyrobić.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 26, 2018 |