O potrzebie Socjologii cz. 7

Ludzie ci bowiem, których sposób myślenia właśnieśmy rozważali, opierają się na niedopowiedzianym przypuszczeniu, że rząd stworzony przez nich posiada większą moc, niż ta, która sama przez się spoczywa w pewnej grupie obywateli, cieszących się współdziałaniem pozostałych. Prawda, że zapytani, bez wahania odpowiadają, iż prawodawczy i administracyjny aparat może mieć tylko taką duchową lub materialną władzę, która nie przekracza władzy samego narodu. Przyparci pytaniami, muszą przyznać, że siły, które pewna maszyna rządowa w ruch wprawia, przestałyby być siłami, gdyby obywatele przestali się trudzić i odmówili swej pomocy. Z tym wszystkim pomysły ich wymagają takiego zapasu sił, który w żadnym stosunku do podatków nie stoi. Jeśli powstaje pytanie: dlaczego rząd tego a tego dla nas nie robi? to z pytaniem tym nie łączy się myśl, dlaczego rząd nie wkłada swych rąk do naszych kieszeni, i nie obraca tego, co stąd wydostał, na opłacenie urzędników, którzy by to zamiast nas wypełnili, lecz ta myśl: dlaczego rząd ze swych niewyczerpanych środków nie świadczy nam tego dobrodziejstwa?

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 26, 2018 |