O potrzebie Socjologii cz. 5

Nie powinniśmy się dziwić, że znajomość stosunków, zachodzących między zjawiskami społecznymi jest tak mała, jeśli zwrócimy uwagę na panujące pojęcia o zjawiskach daleko prostszych. Ludzie, nie posiadający znajomości praw rządzących światem fizycznym, zaiste nie są w stanie jasno, a nawet zupełnie, ocenić owych daleko subtelniejszych i zawikłańszych przyczyn, jakie działają w społeczności ludzkiej. Prawie w każdym domu mniema służba a nawet i państwo, że pogrzebacz stojący przy kominku albo też położony na nim sprawia, iż ogień się żarzy i stanowczo utrzymują, że doświadczenie potwierdza skuteczność tego środka. Doświadczenie zaś to na tern się zasadza, że każdą razą kiedy pogrzebacz w taki sposób ustawiono, ogień się żarzył i że nie robiono żadnego porównania z takimi przypadkami, w których wszystkie inne warunki były takie same, a brakło tylko pogrzebacza. W tych samych sferach panuje i dziś jeszcze dawne uprzedzenie przeciwko obsadzeniu stołu trzynastu biesiadnikami: w samej rzeczy, panie, które pokończyły pensje. cieszące się bardzo dobrą sławą, a nawet niektórzy panowie, uchodzący za inteligentnych. przekonani są. że usunięcie z pewnej liczby osób jednej lub dodanie nowej, oddziaływa na losy jednej z nich.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 26, 2018 |