O potrzebie socjologii cz. 3

Tymczasem urzędnik, którego obowiązkiem jest dbać o dobry smak. wystawił takie pomniki i publiczne gmachy, o których lepiej zamilczeć, a jego plan trybunałów prawie ogólnie zganiono. „Dlaczegóż dają ci, którzy stoją u steru rządu, swoje zezwolenie na tak wadliwe sanitarne rozporządzenia?” pytano się powszechnie, gdy w posiadłościach lorda Londesborough wybuchła zaraźliwa gorączka. Pytanie to powtarzano, nie zwracając na to uwagi, że rozporządzenia sanitarne, które takie skutki w tym i w wielu innych wypadkach za sobą pociągnęły, same znowu były tylko skutkami pewnych sanitarnych instytucji. I bez względu na to, że raz usankcjonowany system sanitarny właśnie spowodował to, że szkodliwe gazy przeniknęły do mieszkań. „Państwo powinno by zakupić koleje żelazne” twierdzą z głębokim przekonaniem ci, co rano czytają o chaosie, jaki ma miejsce w admiralicji i nieporozumieniach w magazynach morskich, albo o wadach organizacji wojskowej, o nieudolności dyplomatycznej, zagrażającej pokojowi, albo o formalnościach, kosztach i zwłokach, stojących na zawadzie wymiarowi sprawiedliwości, przy czym wszystkim zaufanie ich w biurokracją pozostaje niewzruszone.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 26, 2018 |