O potrzebie Socjologii cz. 20

Jak oczywistym wydaje się na pozór to, że w razie obłąkania najstosowniej, osłabiony wewnętrzny nadzór zastąpić surowym zewnętrznym. A jednakże system swobody daleko zbawienniejsze wydaje rezultaty, niż system kaftanów. Dr Batty Tnke mający wielkie doświadczenie w leczeniu obłąkanych, poświadcza, że chorzy objawiają wielką chęć ucieczki, jeśli się ich trzyma pod kluczem, i że na odwrót, prawie nie myślą o niej, jeśli są na swobodzie. Na 100 obłąkanych leczonych przy otwartych drzwiach, 95 powracało do normalnego stanu swych władz umysłowych. Jako dowód, iż środki na pozór najzbawienniejsze sprowadzają nieszczęście. może też posłużyć świadectwo Dra Mandsley. również powagi w tym przedmiocie, iż wielu dopiero w zakładach dla obłąkanych dostało pomieszania zmysłów. Dalej, czy na pozór nie zdaje się rzeczą jasną, że im kara jest surowszą, tym skuteczniej zapobiega zbrodni? A jednakże wielkie ulepszenie, wprowadzone przez p. Honcilly do naszego karnego kodeksu, nie wpłynęło na powiększenie, ale przeciwnie, na zmniejszenie pociągu do zbrodni; podobnie świadectwa ludzi, mających w tym względzie największe doświadczenie, jak: Maconochie na wyspie Norfolk, Dickson w zachodniej Australii, Obermeier w Niemczech, Montesinos w Hiszpanii, wykazują, że w miarę tego. jak kara zbrodniarzy ogranicza się tylko do odjęcia im swobody na tyle, ile tego ogólne bezpieczeństwo wymaga, poprawa wzrasta, a nawet jest tak znaczna, że przechodzi wszelkie oczekiwania.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 26, 2018 |