O potrzebie Socjologii cz. 18

Jakkolwiek ruchy gazów odbywają się według mechanicznych praw, które dobrze rozumiemy, to jednakże są tak skomplikowane, że dotychczas nie wynaleźliśmy sposobu zapanowania nad prądami powietrza w pokoju; ale fale i prądy afektów poruszających pewne społeczeństwo, jak również i powstające stąd kierunki i rezultaty społecznych czynności dadzą się łatwo przewidzieć. Jakkolwiek cząsteczki nieorganicznych substancji są bardzo proste, to przecież zrozumienie wzajemnych ich stosunków wymaga bardzo mozolnej pracy, i nawet najwięksi znawcy spotykali się nieraz z takimi kombinacjami ich oddziaływania, że skutków stąd powstających nigdy nie przewidywali: ale gdzie ciałami wzajemnie na się oddziaływającymi nie są cząsteczki lecz istoty żyjące, najróżnorodniejszą posiadające naturę, tam wszystkie możliwe rezultaty łatwo dadzą się naprzód obliczyć. Fizyczne zjawiska tak się z sobą wiążą, że pozorne prawdopodobieństwo może znacznie odbiegać od rzeczywistości, nawet i wtedy, gdy tylko dwa ciała działają; ma to np. miejsce w bardzo naturalnym mniemaniu, że podczas naszego północnego lata ziemia znajduje się bliżej słońca niż w zimie, gdy tymczasem rzecz ma się wprost przeciwnie; ale w dziedzinie zjawisk społecznych, gdzie ciała tak są liczne, a siły, za pomocą których wzajemnie na się oddziaływają, tak różnorodne i zmienne, prawdopodobieństwo będzie naturalnie zgodne z rzeczywistością.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 26, 2018 |