O potrzebie Socjologii cz. 16

Podobnież nie uważa za niezbędne wywnioskować na podstawie podobnych wypadków, co by nastąpiło, gdyby zaprojektowana instytucja nie była wprowadzona w życie – rozstrzygnąć, czy w takim wypadku nie powstałaby inna. w zupełności zastępująca ją instytucja. Mniejszej jeszcze wagi wydaje mu się pytanie, jakie mogą być pośrednie skutki zaprojektowanego urządzenia – o ile może ono stać na zawadzie innym czynnikom społecznym. jak dalece wpływ jego może być szkodliwy dla swobodnego rozwoju środków, zmierzających do tego samego celu. Nie to utrzymuję, żeby którekolwiek z tych pytań uważano za nieodpowiednie; ale tylko to, że żadnego nie zrobiono kroku w celu zebrania w sposób czysto naukowy materiału dla dania odpowiedzi na nie. Prawda, zaczerpnięto pewne wiadomości z gazet, dzienników. zagranicznych korespondencji, opisów podróży; przeczytano różne dzieła historyczne, zawierające oprócz obszernego sprawozdania o czynnościach panujących, dokładny opis każdej kampanii, i staranne rozwikłanie dyplomatycznych intryg, i na podstawie tak zgromadzonych danych wydaje się stanowczy sąd. Najbardziej zadziwiająca jest wszakże ta okoliczność, że na omyłki, powstające z indywidualnych właściwości każdego, żadnej nie zwraca się uwagi. A jednakże te to właściwości, tak wrodzone jak i nabyte, są najważniejszymi czynnikami w obserwacji zjawisk społecznych.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 26, 2018 |