O potrzebie Socjologii cz. 15

Aby dokładnie oznaczyć chwilę, w której zmiana pewna nastąpiła, musi w obserwacji takowej zrobić poprawkę odpowiednią swym indywidualnym właściwościom. Ponieważ funkcje nerwowe stosownie do fizjologicznego ustroju każdego człowieka odbywają się z prędkością 30 do 90 metrów na sekundę, a nadto w lecie z większą prędkością jak w zimie; i ponieważ między chwilą dostrzeżenia pewnej zmiany a zaznaczenia jej leży pewien przeciąg czasu, który, według powyższego, u różnych osób może znakomicie się różnić, przeto każdy obserwujący musi na różnice te baczną zwracać uwagę.

Przypuśćmy więc, że uczonemu, tak skrupulatnie roztrząsającemu każdą hipotezę, i tak starannie usuwającemu każde źródło omyłki, zadamy pytanie tyczące się jakiej bądź kwestii społecznej. np. czy pewna zaprojektowana instytucja będzie zbawienną? Natychmiast będzie miał gotową odpowiedź: często nawet bardzo stanowczą. Nie uważa on za potrzebne, postępując drogą ostrożnej indukcji, zbadać, jakie skutki podobna lub w związku z nią stojąca instytucja miała u innych narodów: nie sądzi, żeby było rzeczą konieczną zajrzeć do historii własnego narodu, aby zobaczyć, czy za pomocą podobnych środków osiągnięto to. czego się po nich spodziewano; uważa za rzecz zbyteczną zadać sobie pytanie, o ile w ogóle instytucje wszystkich narodów i wszystkich czasów usprawiedliwiły teorie tych, którzy je wygłosili.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 26, 2018 |