O potrzebie Socjologii cz. 14

Otóż z taką to ścisłością podejmują się badania. Uczony znajduje się wobec kilku przypuszczeń, które przy pomocy obserwacji i ścisłego wnioskowania rozmaicie roztrząsa. W tym jak i w innych wypadkach odrzuca te z nich, których niepodobna najzupełniej pogodzić z niezbitymi prawdami. Usuwając wciąż niedostatecznie uzasadnione hipotezy, dopóty wyczekuje, za którą z mniej wątpliwych mógłby się oświadczyć, dopóki dalsze dowody nie wykażą nowych prawdopodobieństw i nowych nieprawdopodobieństw. Kontrolując każdą obserwacją, każdy wniosek, tak długo wstrzymuje się z wydaniem sądu, dopóki żadna anomalia nie pozostaje niewyjaśnioną. Nie tylko troskliwie baczy na to, żeby się nie wkradł jaki błąd, wskutek niedostatku obserwacji ze względu na ilość i różnorodność materiału, ale stara się nadto nie dopuścić żadnej omyłki, którą by mogły spowodować jego indywidualne właściwości. Jakkolwiek być może, że w doświadczeniach astronomicznych, o których wyżej wzmiankowaliśmy nie zwraca on uwagi na czas, w jakim sie odbywają czynności nerwowe, to wszakże w tych wszystkich astronomicznych doświadczeniach, w których czas gra ważną rolę, z okolicznością tą się rachuje.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 26, 2018 |