Latest

O potrzebie Socjologii cz. 20

Jak oczywistym wydaje się na pozór to, że w razie obłąkania najstosowniej, osłabiony wewnętrzny nadzór zastąpić surowym zewnętrznym. A jednakże system swobody daleko zbawienniejsze wydaje rezultaty, niż system kaftanów. Dr

O potrzebie Socjologii cz. 19

Materia wykazuje często różne sprzeczności: np. kiedy dwa zimne płyny po zmieszaniu przechodzą w stan wrzący, albo kiedy mieszanina dwóch przezroczystych płynów wydaje nieprzezroczysty osad, albo kiedy woda zanurzona w

O potrzebie Socjologii cz. 18

Jakkolwiek ruchy gazów odbywają się według mechanicznych praw, które dobrze rozumiemy, to jednakże są tak skomplikowane, że dotychczas nie wynaleźliśmy sposobu zapanowania nad prądami powietrza w pokoju; ale fale i

O potrzebie Socjologii cz. 17

Kierunek wychowania, położenie społeczne, skłonności narodowe, stanowisko polityczne i teologiczne – wszystkie te sympatie i autypatyje razem daleko więcej wpływają na nasze poglądy w kwestiach społecznych, niż owa mała summa

O potrzebie Socjologii cz. 16

Podobnież nie uważa za niezbędne wywnioskować na podstawie podobnych wypadków, co by nastąpiło, gdyby zaprojektowana instytucja nie była wprowadzona w życie – rozstrzygnąć, czy w takim wypadku nie powstałaby inna.

O potrzebie Socjologii cz. 15

Aby dokładnie oznaczyć chwilę, w której zmiana pewna nastąpiła, musi w obserwacji takowej zrobić poprawkę odpowiednią swym indywidualnym właściwościom. Ponieważ funkcje nerwowe stosownie do fizjologicznego ustroju każdego człowieka odbywają się

O potrzebie Socjologii cz. 14

Otóż z taką to ścisłością podejmują się badania. Uczony znajduje się wobec kilku przypuszczeń, które przy pomocy obserwacji i ścisłego wnioskowania rozmaicie roztrząsa. W tym jak i w innych wypadkach

O potrzebie Socjologii cz. 13

Jeżeli wewnątrz atmosfery metalicznych gazów między roztopioną powierzchnią a światłokręgiem odbywa się pewien ruch obrotowy, to przestrzeń, w którym on ma miejsce, będzie zarazem strefą rozrzedzenia, oziębienia a stąd i

O potrzebie Socjologii cz. 12

Czyż więc zjawiska te lepiej dadzą się pogodzić z przypuszczeniem pana Faye, że światłokrąg otacza lotną i nieświetlną materią, i że plamy słoneczne powstają wtedy, kiedy wskutek pewnych prądów wychodzących

O potrzebie Socjologii cz. 11

Wszelkie domniemywania zaś, opierające się na zjawisku zorzy północnej, nie usunęły trudności, lecz przeniosły ją na inny punkt; albowiem, skoro ciepło i światło nie mogą z niczego powstawać, przeto pnd